Peltojen pH nousuun

MEESAKALKKI

Pietarsaari

Sivutuote sellusta

Meesakalkkia syntyy selluprosessin sivutuotteena.

Tasalaatuista

Seulomme kalkin kosteuden tasaamiseksi sekä raekoon varmistamiseksi

Korkea neutralointikyky

Meesakalkilla on perinteistä kalkkia korkeampi neutralointikyky, joten sitä voidaan levittää pienempiä määriä..

Nopeavaikutteinen

Meesakalkin nopeavaikutteinen neutralointikyky on 40% ja kokonaisneutralointikyky 47%

Rakennekalkitukseen

Meesakalkin raekoko on hyvin pieni ja se parantaa varsinkin savimaiden mururakennetta.

Kustannussäästöt

Pienempien levitysmäärien ansiosta rahti- ja levityskulut jäävät pienemmiksi.

Kiinnostuitko?