Esimerkkilaskelma

pH:n nousu syntyy kalkin sisältämästä kalsiumista. Näin kalkkia ostaessa kannattaa kiinnittää tarkkaan huomiota kalkin neutralointikykyyn, eli kalsiumin määrään. Tämän lisäksi nopeavaikutteinen neutralointikyky on tärkeää, koska sen avulla kalkituksen tulokset näkyvät nopeasti. Näin sijoitettu pääoma alkaa tuottamaan jo vuoden sisällä, eikä sinun tarvitse odottaa tuottamattomia välivuosia ennen kalkituksen vaikutusta.

Voimme tehdä esimerkkilaskelman kalkin neutralointikyvystä ja miten se kannattaa ottaa huomioon hintoja vertaillessa.

Kuorman koko: 40 tn

Meesakalkin kokonaisneutralointikyky: 47%

Jonkin muun kalkin kokonaisneutralointikyky 30%

Kalsiummäärä kuormassa meesakalkkia: 40 000kg x 47% = 18 800kg

Kalsiummäärä kuormassa toista kalkkia: 40 000kg x 30% = 12 000kg

Jos oletamme meesakalkin hinnan olevan 30€/tn niin esimerkissä käytetty kalkki saisi maksaa vain 19,2€/tn, jotta kalsiumtonnit olisivat saman hintaisia! Levityskustannukset huomioon ottaessa hintaero vain kasvaa.

Kalkitusaineita vertaillessa kannattaa siis todella ottaa huomioon kokonaisneutralointikyvyn vaikutus, ostatko kalkki- vai kalsiumtonneja?